Events Past Events

יריד הפרויקטים של הפקולטה למדעי המחשב ע"ש טאוב לסמסטר חורף תשפ"ג

24 בינואר, 2023

מרבית הפרויקטים בוצעו בשיתוף עם עמותות חברתיות וארגונים שונים, וחלקם פרויקטים חברתיים שתורמים לקהילה.

בין הפרויקטים שיציגו ביריד: מיטה חכמה למניעת נפילות מטופלים בבתי חולים, קופסת תרופות חכמה למעקב לנטילת תרופות, כפפה חכמה המסייעת לשיקום אחרי שבץ או ניתוחים שונים, אפליקציה לניהול קריאות לעזרה ראשונה
ועוד כ-30 פרויקטים נוספים.

היריד יתקיים ביום שלישי ,24 בינואר בין השעות 12:30-14:30, בבניין טאוב למדעי המחשב – לובי הכניסה